szkolenia podatkowe dla jst

Szkolenia podatkowe dla jednostkek samorządu terytorialnego

Profesjonalne kursy, szkolenia i warsztaty podatkowe dla pracowników administracji to podstawa sprawnego i poprawnego działania urzędu, zgodnego z zarządzeniami i zaleceniami organów centralnych. Od 1991 roku zrealizowaliśmy szkolenia podatkowe w ponad 100 jednostkach i organach państwowych, rządowych i samorządowych. Do prowadzenia szkoleń wykorzystujemy metodę ABL (Activity Based Learning), dzięki której wyszkoleni urzędnicy szybko i efektywnie wdrożą teorię ze szkolenia w praktyce.

Certyfikowane szkolenia podatkowe dla urzędników to gwarancja najlepszej kadry. Do prowadzenia szkoleń z dziedziny finansów angażujemy tylko najlepszych praktyków w branży z wieloletnim doświadczeniem. “Szyjemy na miarę” szkolenia zgodne z potrzebami i zadaniami Twojej organizacji. Organizujemy szkolenia podatkowe stacjonarne i zdalne online w formie webinaru lub wideokonferencji.

SZKOLENIA OBEJMUJĄ ZAKRES:

Schematy podatkowe MDR w JST i ich spółkach

Co to jest Schemat Podatkowy? Schemat podatkowy – to uzgodnienie, które: spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą, posiada szczególną cechę rozpoznawczą, lub posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą. Skomplikowane? Zapraszamy na szkolenie skierowane do służb finansowo-księgowych urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.

Nowy JPK i matryca stawek, biała lista podatników, kasy wirtualne i on-line dla JST

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy w zakresie podatku VAT i jego rozliczania, jak i zapoznanie z nowymi zasadami nałożonymi przez ustawodawcę, połączonymi z dochowaniem należytej staranności. Zapraszamy na szkolenie skierowane do służb finansowo-księgowych urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.

Podatek CIT, PIT i VAT w JST

Jest to szkolenie, którego zakres każdorazowo ustalamy z zamawiającym ze względu na jego specyfikę oraz potrzeby w danym okresie. Zakres może dotyczyć zarówno tylko tematyki VAT w JST lub w połączeniu z np. CIT. Kluczowe w tym przypadku jest dokładne określenie potrzeb oraz dobór uczestników szkolenia przez zamawiającego. Szkolenie prowadzimy na miejscu u klienta jak również w wersji online w formie webinarium.

Wybrane zagadnienia z zakresu VAT w JST

Szkolenie odnosi się do zagadnień problematycznych w zakresie fakturowania i rozliczeń krajowych /unijnych, pomoże udzielić odpowiedzi jak postępować w takich sytuacjach osobom zajmującym się stosowaniem przepisów ustawy o VAT. Szkolenie skierowane jest do księgowych, dyrektorów finansowych, specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych w Urzędzie.

VAT od podstaw dla pracowników JST

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy w zakresie podatku VAT i jego rozliczania, jak i zapoznanie z nowymi zasadami nałożonymi przez ustawodawcę, połączonymi z dochowaniem należytej staranności przez JST. Zapoznajemy uczestników z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, obowiązkiem podatkowym, podatkiem naliczonym, zasadami dokumentowania transakcji opodatkowanych VAT-em, korygowaniem transakcji objętych VAT, podstawowymi deklaracjami podatkowymi w VAT.

Konsolidacja rozliczeń VAT w JST

Konsolidacja rozliczeń VAT jednostek z gminą powoduje wiele problemów interpretacyjnych w zakresie opodatkowania dochodów podatkiem VAT. Jednym z najistotniejszych problemów jest konieczność stosowania prewspółczynnika oraz niekiedy obowiązki w zakresie korekt VAT odliczonego z lat ubiegłych dotyczących zakupywanych nieruchomości. Zapraszamy do organizacji szkolenia w powyższym zakresie.