Prowadzimy szkolenia z komunikacji dla urzędów:

 • szkolenia o skutecznej komunikacji wewnętrznej i interpersonalnej w urzędzie
 • szkolenia z negocjacji, mediacji i zarządzania konfliktem dla urzędników
 • szkolenia z PR, e-PR, kontaktu z mediami i public relations dla administracji
 • szkolenia z profesjonalnej obsługi Klienta w urzędzie (także osób z niepełnosprawnością)
 • szkolenia z delegowania i rozliczania zadań i projektów w urzędzie
 • szkolenia z komunikacji kryzysowej
 • warsztaty medialne i szkolenia z wystąpień publicznych dla urzędników
 • szkolenia z planowania, organizacji i zarządzania eventami w urzędzie
 • szkolenia z budowania pozytywnego wizerunku urzędu
 • szkolenia z technik perswazji i wywierania wpływu dla urzędników

Kursy, warsztaty i szkolenia miękkie dla pracowników urzędów

Od 1991 roku organizujemy profesjonalne szkolenia, kursy i warsztaty, szlifujące umiejętności “miękkie”, dla pracowników urzędów. Przeszkoliliśmy ponad 100 jednostek administracji centralnej i lokalnej w całej Polsce: urzędów skarbowych, urzędów gmin, urzędów miast i urzędów wojewódzkich. Szkolenia miękkie pod szyldem Przybyliński organizujemy w formie zdalnej online przez internet lub stacjonarnie np. w siedzibie Twojego urzędu. 

Szkolenia miękkie dla urzędników Przybyliński prowadzą tylko doświadczeni eksperci ] przy użyciu metody ABL (Activity Based Learning), dzięki której wyszkoleni przez nas pracownicy administracyjni szybko i efektywnie wdrożą teorię ze szkolenia w praktyce w codziennej pracy urzędu. Szkolenia miękkie“szyte na miarę”, zgodnie z celami i zadaniami Twojego urzędu. 

Dla kogo są szkolenia z komunikacji dla organów administracji publicznej Przybyliński?

 • dla kierowników, szefów zespołów i pracowników w ministerstwach, urzędach miast, gmin i organach wojewódzkich
 • dla liderów, trenerów i coachów, współpracujących z jednostkami państwowymi
 • dla pracowników administracji państwowej, rządowej i samorządowej
 • dla ministrów, marszałków województw, prezydentów, burmistrzów, sołtysów
 • dla pracowników urzędów skarbowych i celnych

JEŚLI SPODOBAŁA CI SIĘ NASZA OFERTA SZKOLENIOWA, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!