szkolenie dokumentacja cen transferowych

OFERTA SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH

Mamy przyjemność zaoferować Państwu usługę sporządzenia dokumentacji cen transferowych w następujących obszarach związanych z transakcjami podmiotów powiązanych:

  • podatku dochodowego od osób prawnych,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatku od towarów i usług

Przepisy o cenach transferowych, obowiązujące od 2017 r., nałożyły po stronie podatników nowe obowiązki dokumentacyjno-sprawozdawcze w zakresie cen transferowych (tj. dokumentacja lokalna, dokumentacja grupowa, oświadczenie, sprawozdanie CIT-TP/PIT-TP oraz benchmarking).

Nasza firma, dysponując doświadczonymi doradcami podatkowymi proponuje sporządzenie dokumentacji podatkowej dla Państwa Spółki. Sporządziliśmy już ok 100 dokumentacji podatkowych dla różnych branż w tym dla przedsiębiorstw komunalnych, również za lata ubiegłe.

W cenę wliczone będą: dokumentacja tzw. local file zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przygotowana dokumentacja będzie zawierać:

  • opis podatnika (struktura organizacyjna i zarządcza, przedmiot i zakres prowadzonej działalności gospodarczej, realizowana strategia gospodarcza, otoczenie konkurencyjne),
  • opis transakcji lub innych zdarzeń,
  • dane finansowe,
  • analiza funkcjonalna (w tym aktywa i ryzyka),
  • opis metody i sposobu kalkulacji dochodów wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru,
  • opis ewentualnie przeprowadzonych pomiędzy podmiotami powiązanymi przeniesień istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika,
  • dokumenty źródłowe.

W ramach współpracy z nami dostarczymy Państwu wysokiej jakości usługę realizowaną przez naszych prawników i doradców podatkowych. Gdyby jednak powstały jakieś wątpliwości lub pytania dotyczące naszej oferty prosimy o możliwość ich wyjaśnienia telefonicznie lub w bezpośredniej rozmowie.

JEŚLI SPODOBAŁA CI SIĘ NASZA OFERTA, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!