szkolenia z zarządzania jakością

Czym jest w praktyce jakość, czym jest jakość w teorii? Jak ją rozumiemy? Jak powinniśmy patrzeć na jakość w naszej organizacji? Jakie działania chcemy i musimy realizować na co dzień, aby zapewnić jakość, naszym klientom, właścicielom, współpracownikom?

W rzeczywistości u podstaw Systemu Zarządzania Jakością leży potrzeba ciągłej przemiany organizacji przez umotywowanych Liderów i pracowników, wyposażonych w odpowiednie dla wymaganego poziomu jakości kompetencje.

Bazując na naszych wieloletnich doświadczeniach, w szkoleniu, wdrażaniu, konsultowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem oraz szkoleniu auditorów, oferujemy Państwu całą gamę standardowych szkoleń dotyczących zarządzania jakością:

5S

SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem, (ang. Statistical Process Control)

FMEA – Analiza przyczyn I skutków wad, (ang. Failure mode and effects analysis)

DOE – Planowanie eksperymentu, (Design of Experiments)

Auditor wewn, ISO/TS 16949

VDA (Verband der Automobilindustrie)

PPAP (Production Part Approval Process) – Proces zatwierdzania części do produkcji

MSA (Measurement System Analysis) – Analiza systemów pomiarowych

APQP (Advanced Product Quality Planning) – Zaawansowane planowanie jakości

8D (Eight Disciplines of Problem Solving)

Zintegrowane Systemy Jakości

Hoshin Flux Continuous

Total Flow Management – TFM

Total Service Management – TSM

Total Productive Management – TPM

Odpowiedzialność za wyroby

Rozwiązywanie problemów. (Techniki doskonalenia jakości)

Samokontrola w praktyce

Zarządzanie procesami

Metrologia w systemach jakości – podejście praktyczne

Kalibracja wyposażenia pomiarowego

Nadzorowanie i Kontrola Wyposażenia Pomiarowego

Niepewność pomiarów – zajęcia praktyczne

Zarządzanie projektami w motoryzacji

Narzędzia doskonalenia jakości