doradztwo dla firm

Dokumentacja Cen Transferowych

Przepisy o cenach transferowych nałożyły po stronie podatników obowiązki dokumentacyjno-sprawozdawcze w zakresie cen transferowych (tj. dokumentacja lokalna, dokumentacja grupowa, oświadczenie, sprawozdanie CIT-TP/PIT-TP oraz benchmarking).

Nasza firma, dysponując doświadczonymi doradcami podatkowymi proponuje sporządzenie dokumentacji podatkowej dla Państwa Spółki. Sporządziła już ok 100 dokumentacji podatkowych dla różnych branż w tym dla przedsiębiorstw komunalnych, również za lata ubiegłe.

Schematy Podatkowe MDR

Schemat podatkowy to rozwiązanie, za pomocą którego firma zapłaciła niższy podatek, przesunęła termin powstania obowiązku podatkowego lub skorzystała ze zwolnienia podatkowego. Dla zainteresowanych naszą usługą przygotowaliśmy specjalną ankietę (Pobierz Kartę Identyfikacyjną), co pozwoli nam na wstępną weryfikację stosowanych u Państwa rozwiązań, które mogą być uznane za schematy podatkowe.

Usługa prowadzona jest przez doświadczonego doradcę podatkowego.  Opracowywane przez nas procedury są zgodnie z zapisami ordynacji podatkowej, które jednostka samorządu terytorialnego lub firma powinna posiadać w zakresie stosowanych schematów ze wskazaniem osób odpowiedzialnych w jednostce za ich zgłoszenie.

Wiemy, jak działa schemat podatkowy MDR w urzędzie lub przedsiębiorstwie. Chętnie pomożemy Ci w raportowaniu Twojej działalności do organów podatkowych. Wyszkolimy Twój Zespół z zakresu ustawy o ordynacji podatkowej. Opowiemy o nowych zaleceniach i zmianach w przepisach podatkowych. Przygotujemy gotowe procedury i raporty związane ze schematami podatkowymi (MDR) do wdrożenia w Twojej organizacji.