doradztwo podatkowe dla jst

Doradztwo podatkowe dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Serdecznie zapraszamy do podjęcia współpracy w zakresie usługi doradczej w formie np. „stałego nadzoru” lub okazjonalnej w zakresie przeprowadzenia prac związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT Urzędu.

Współpraca prowadzone jest w wersji mobilnej (skany dokumentów wymieniane są drogą mailową, konsultacje z doradcą prowadzone są telefonicznie lub mailowo) co powoduje obniżenie ceny usługi. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt w celu dostosowania zakresu usługi do Państwa potrzeb. Wszystkie elementy propozycji mogą być przedmiotem negocjacji.

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ NASZĄ FIRMĘ:

Schematy podatkowe MDR

Objaśnienia podatkowe wydane przez Ministerstwo Finansów w sprawie raportowania schematów podatkowych nie zawierają żadnych wytycznych uwzględniających specyfikę rozliczeń VAT przez jednostki samorządowe. Sprawdź bezpłatnie czy w Twojej Jednostce występują schematy podatkowe do zgłoszenia. Pobierz kartę indentyfikacyjną do wypełnienia -> POBIERZ <-

WERYFIKACJA PROCEDUR PO CENTRALIZACJI

Oferta w zakresie weryfikacji procedur centralizacji z punktu widzenia ich aktualizacji i zgodności z obecnymi przepisami ustawy o VAT.

Przygotowanie do korekty wskaźnika

Weryfikacja obowiązku korekt 10-letnich i 5-letnich...

przy zmianie wykorzystania środka trwałego

Weryfikacja opisywania faktur otrzymywanych od kontrahentów...

pod kątem możliwości odliczania vat

Sprawdzenie sporządzonej deklaracji cząstkowej VAT...

pod kątem prawidłowego rozpoznania obowiązku podatkowego i klasyfikacji transakcji

Weryfikacja jednolitego pliku kontrolnego cząstkowego...

wysyłanego do gminy z poziomu jednostki

Analiza wyliczenia wskaźnika struktury sprzedaży

Analiza wyliczenia pre współczynnika

Sporządzeniu korekty rocznej w zakresie wyliczenia wskaźników za konkretny rok

Konsultacje w zakresie stawki podatku vat i dokumentacji dla...

…najmu, mediów, sprzedawanych posiłków w szkołach, nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń, opłat za basen, lodowisko

Weryfikacja naliczenia vat przy zamianach nieruchomości, sprzedaży, aportach

Analiza partycypowania w kosztach/wkłady własne mieszkańców przy...

…realizacji paneli fotowoltaicznych, przydomowych oczyszczalni ścieków i sprawdzenie rozliczenia

Analiza naliczania opłat za użytkowanie wieczyste...

w zakresie opodatkowania bądź wyłączenia z VAT

Pomoc w zakresie opodatkowania vat nadpłat i zaliczek

Odwrotne obciążenie w jednostce:

Kiedy stosować, jakie obowiązki spoczywają na jednostce przy tym mechanizmie, weryfikacja nadesłanych dokumentów

Klasyfikacja otrzymywanych darowizn pod kątem podatku vat

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych

Pomoc w zakresie określenia kwalifikowalności podatku vat z...

wydatków finansowanych ze środków unijnych

Wskazanie właściwego rozliczania vat od zakupów związanych z...

organizowanymi konkursami, festynami dla dzieci

Pomoc przy kwalifikacji wpłat do funduszu rady rodziców i ich wydatkowania

Dokumentowanie sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej

weryfikacja zasadności posiadania kasy fiskalnej w jednostce

Organizacja kolonii i półkolonii, dodatkowych kursów weryfikacja stawki vat