szkolenia podatkowe dla firm

Kursy, warsztaty i szkolenia podatkowe

Eksperckie szkolenia i kursy biznesowe o podatkach i finansach dla pracowników zwiększają świadomość i zapewniają nowe kompetencje w Twojej organizacji. Od 1991 roku kształcimy pracowników w zakresie podatków w firmach w całej Polsce i Europie. Wykorzystujemy metodę ABL (Activity Based Learning).

Profesjonalnie szkolenia podatkowe Przybyliński-Trening prowadzą tylko praktycy z wieloletnim doświadczeniem – księgowi, radcy prawni i doradcy podatkowi. Formy, tematy i materiały szkoleniowe są indywidualnie dobierane i “szyte na miarę” pod oczekiwania i potrzeby każdego przedsiębiorstwa. Każde szkolenie kończy się uzyskaniem imiennego certyfikatu. Indywidualne lub grupowe kursy, warsztaty i szkolenia podatkowe realizujemy stacjonarnie np. w siedzibie Twojej firmy lub ośrodkach wskazanych przez nas, a także online w formie webinarów i wideokonferencji.

ZAKRES KURSÓW OBEJMUJE:

Schematy podatkowe

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy, które nakładają na niektóre podmioty obowiązek przekazywania informacji o tzw. „schematach podatkowych” (MDR, Mandatory Disclosure Rules). Schemat podatkowy definiowany jest bardzo szeroko a przesłanki uznania danego uzgodnienia za schemat podatkowy często budzą szereg wątpliwości. Wątpliwości te oraz niuanse związane z MDR wyjaśniamy podczas szkolenia, które może być zorganizowane w wersji online lub stacjonarnej.

Nowy jpk i matryca stawek, biała lista podatników, kasy wirtualne i on-line

Szkolenie adresujemy do Głównych księgowych, Pracowników działów księgowości, Prezesów i Właścicieli firm. Prowadzone jest w czysto warsztatowej formie w oparciu o liczne praktyczne przykłady. Jak zawsze pozostawiamy czas na pytania i konsultacje także po szkoleniu kiedy każdy z uczestników może drogą mailową może wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące omawianej podczas zajęć tematyki.

Dokumantacja cen transferowych

Szkolenie pozwala na uzyskanie wiedzy co do oceny istnienia powiązań istotnych z punktu widzenia cen transferowych, wymogów co do obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, zapoznanie się z zasadami tworzenia dokumentacji cen transferowych i praca nad własną dokumentacją na badanych przykładach.

Podatek CIT, PIT, VAT

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy w zakresie podatku VAT, CIT i PIT ich rozliczania, jak i zapoznanie z nowymi zasadami nałożonymi przez ustawodawcę, połączonymi z dochowaniem należytej staranności. Podczas szkolenia omawiamy m.in. kwestie dotyczące prawidłowego zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zwolnień podatkowych i obniżonych stawek podatku a także ustalania podstawy opodatkowania, podzielonej płatności (split payment), nowej matrycy stawek podatku VAT czy tzw. sankcji VAT-owskiej.

Podatki dochodowe oraz ordynacja podatkowa zmiany

Wybrane zagadnienia z zakresu VAT

VAT od podstaw

Kompleksowe i wszechstronne szkolenie omawiające zasady rozliczania podatku od towarów i usług. Biorący udział w zajęciach usystematyzują swoją wiedzę w zakresie podatku VAT i jego rozliczania. Poza tym zapoznają się z nowymi zasadami nałożonymi przez ustawodawcę. Szkolenie dla osób rozpoczynających pracę, której zakres związany jest z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, obowiązkiem podatkowym, podatkiem naliczonym, zasadami dokumentowania transakcji opodatkowanych VAT-em, korygowaniem transakcji objętych VAT, podstawowymi deklaracjami podatkowymi w VAT.

Ceny transakcyjne i dokumentacja podmiotów powiązanych

Podczas szkolenia omawiamy m.in. metody szacowania cen transakcyjnych, procedury sporządzania dokumentacji podatkowej oraz metodologii przygotowywania analizy porównawczej. Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się rozliczaniem transakcji realizowanych przez podmioty powiązane w grupach kapitałowych jak również pracowników działów finansowych oraz księgowych (kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, prawników, itp.).

Podatek akcyzowy i podatek od gier