szkolenia z zarządzania produkcją

Kursy, warsztaty i szkolenia z zarządzania produkcją dla pracowników

Podstawowym celem zarządzania produkcją jest znalezienie odpowiedzi na pytania: co, gdzie, kiedy, ile i jak wyprodukować, aby firma mogła utrzymać się na rynku, zachowując rentowność, przynosić zyski i rozwijać się. Wdrażanie nowych rozwiązań wymaga od kadry kierowniczej otwarcia na zmiany oraz stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji pracowników.

W tym właśnie miejscu z pomocą w wypełnianiu obowiązków kierownictwa przychodzą metody zarządzania produkcją. Wypracowane na podstawie wielu lat doświadczeń działań przedsiębiorstw produkcyjnych i pracy badawczej. Przed poznaniem samych metod, warto poznać cele zarządzania produkcją, ponieważ to one decydują, które z metod będą najskuteczniejsze w przypadku potrzeby rozwiązania konkretnego problemu.

ZAKRES SZKOLEŃ OBEJMUJE:

5S – Podstawowe Narzędzie Kształtowania Dyscypliny I Efektywności Produkcji

Trening Umiejętności Kierowniczych Na Produkcji

Metodologia Usprawniania Produkcji

Organizacja Wydziału Produkcyjnego

TPM – Total Productive Management

TSM – Total Service Management

TFM – Total Flow Management

Zarządzanie Dostępnością Operacyjną

Value Stream Mapping