szkolenie schematy podatkowe mdr

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą nową usługą – analizą dokumentów wraz ze stworzeniem procedury schematów podatkowych stosowanych w jednostkach samorządu terytorialnego, spółek komunalnych oraz przedsiębiorstw.

Schemat podatkowy to rozwiązanie, za pomocą którego samorząd lub firma zapłaciła niższy podatek, przesunęła termin powstania obowiązku podatkowego lub skorzystała ze zwolnienia podatkowego. Dla zainteresowanych naszą usługą przygotowaliśmy specjalną ankietę (kartę identyfikacyjną), co pozwoli nam na wstępną weryfikację stosowanych u Państwa rozwiązań, które mogą być uznane za schematy podatkowe.

POBIERZ KARTY IDENTYFIKACYJNE:

Usługa prowadzona jest przez doświadczonego doradcę podatkowego p. Małgorzatę Rzeszutek.  Opracowywane przez nas procedury są zgodnie z zapisami ordynacji podatkowej, które jednostka samorządu terytorialnego powinna posiadać w zakresie stosowanych schematów ze wskazaniem osób odpowiedzialnych w jednostce za ich zgłoszenie.

Bez względu na ustawowy obowiązek posiadania procedury, za jej wdrożeniem przemawiają dwa kluczowe argumenty.

Po pierwsze, procedura raportowania i identyfikacji schematów podatkowych jest skomplikowana. Wdrożenie w jednostce samorządu wewnętrznych regulacji w zakresie sposobów identyfikacji schematów oraz procedury ich raportowania może uchronić przed niedopełnieniem obowiązków związanych z raportowaniem, a tym samym poniesieniem dotkliwych sankcji karnoskarbowych z tym związanych.

Po drugie, coraz częściej w znowelizowanych przepisach, w tym m.in. w przepisach ustaw podatkowych, jak również w szczególności w planowanych przepisach z zakresu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, pojawia się pojęcie „należyta staranność”. Wykazanie przez jednostkę należytej staranności może zminimalizować ryzyko poniesienia odpowiedzialności bądź wysokość zastosowanej sankcji. Niewątpliwie natomiast posiadanie wewnętrznej procedury jest elementem, dzięki któremu samorząd należytą staranność może wykazać.

UWAGA!

Brak sporządzenia procedury grozi sankcjami. Niewywiązanie się w prawidłowy sposób z obowiązku będzie stanowić czyn zabroniony na gruncie Kodeksu Karnego Skarbowego (KKS) zagrożony karą grzywny maksymalnie do 720 stawek dziennych.

Urzędy celno-skarbowe będą kontrolować, czy podmioty, które muszą mieć procedury wewnętrzne w zakresie raportowania schematów podatkowych, faktycznie spełniają ten obowiązek.

Procedura uwzględniać będzie specyfikę jednostki w zakresie jej zadań jako Promotora, Korzystającego i Wspomagającego.

Czas przygotowania procedury: miesiąc przy założeniu bieżącej korespondencji mailowej i telefonicznej z Zamawiającym.

JEŚLI SPODOBAŁA CI SIĘ NASZA OFERTA, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!