szkolenie wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe wpływa na zachowanie pracownika, wpływa także na relacje z ludźmi a przede wszystkim odbija się na jego zdrowiu.
Według nowej Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób(IDC-11), prowadzonej przez Światową Organizację Zdrowia i przyjętej w czerwcu 2019 roku, wypalenie zawodowe można diagnozować. Uznano je za syndrom zawodowy związany z bezrobociem i zatrudnieniem, a od początku 2022 roku można będzie otrzymać na nie zwolnienie.
Zadbaj już dziś o swoich pracowników – zaproś nas do współpracy. Mamy blisko 30 lat doświadczenia na rynku szkoleń.
Zajęcia prowadzone przez profesjonalistkę z dużym doświadczeniem. Psycholog pracujący w biznesie, z uprawnieniami pedagogicznymi. Studiowała psychologię zdrowia i edukacji.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wspólnie w grupie przyjrzenie się potencjalnemu syndromowi wypalenia zawodowego w obecnym środowisku pracy pod kątem indywidualnych preferencji i sytuacji osobistej oraz pod kątem warunków zewnętrznych, jakie oferuje środowisko pracy.

Przyjrzenie się temu, jak reaguję, co myślę i jak się czuję podczas wykonywania swojej pracy, w tym w kontakcie z innymi osobami (klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi), może podnieść poziom świadomości dotyczący tego, co można zrobić, aby pracowało się lżej, przyjemniej, z pełnym zaangażowaniem i większą akceptacją pojawiających się potencjalnych trudności.

Czyli jednym z aspektów szkolenia jest:

  • diagnoza obecnej sytuacji zawodowej, związanych z nią emocji, poczucia sprawstwa i ewentualnego poczucia obciążenia;
  • zapoznanie się z definicją wypalenia zawodowego i tym, z jakimi syndromami jest związane (w tym z warunkami powstawania stresu i odczuwania przedłużającego się stresu);
  • poznanie mechaniki oddziaływania czynników stresogennych, np. warunków zewnętrznych, sposobu myślenia czy sposobu radzenia sobie z emocjami od strony psychologicznej; poznanie ich wzajemnego oddziaływania oraz możliwych punktów, na które możemy oddziaływać;
  • poznanie technik radzenia sobie z emocjonalnym i fizycznym stresem i przećwiczenie wybranych z nich (np. technik relaksacji, zmiany punktów widzenia, pozytywnego myślenia, nadawania sensu);
  • do wyboru: diagnoza klimatu organizacji, poczucia sprawstwa w ramach swojej roli zawodowej, stylu przywódczego oraz możliwości kreowania nowych rozwiązań i rozwoju zawodowego – oszacowanie ich wpływu na poczucie potencjalnego wypalenia zawodowego i rekomendacje dotyczące wpływania na każdy z tych czynników (np. na styl przywództwa, kształtowanie swojej ścieżki rozwojowej, rozwijania kreatywności i dwustronnej komunikacji opartej na zaufaniu).

Metodyka

Szkolenie ma formę wykładu, swobodnej dyskusji, wymiany doświadczeń i refleksji oraz ćwiczeń praktycznych. Kontekst prowadzonego wykładu czy ćwiczeń jest dopasowany do poziomu otwartości i oczekiwań grupy oraz specyfiki organizacyjnej klienta. Podczas zajęć stosujemy testy, pozwalające ocenić odczuwany poziom stresu i wypalenia zawodowego oraz styl optymistycznego / pesymistycznego myślenia.

W zależności od wyboru i preferencji klienta możemy skoncentrować się bardziej na czynnikach zewnętrznych (kultura organizacji itp.) lub wewnętrznych (poziom stresu, radzenie sobie z emocjami) w podtrzymywaniu własnego „ognia”. Program przygotowany jest szerzej, więc wybór preferencji oznacza, że zostaną poruszone wybrane aspekty z  zaprezentowanego programu.

Ćwiczenia praktyczne mają formę albo dyskusji grupowych i dyskusji w parach, także symulacji rozmów (np. dotyczących własnego rozwoju zawodowego), jak i formę ćwiczeń fizycznych, relaksacyjnych czy oddechowych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do osób na każdym stanowisku, zarówno na poziomie specjalistycznym, jak i menedżerskim. Szczególnie jest ono adresowane do osób, które chcą zadbać o własną higienę psychiczną, fizyczną i emocjonalną w pełnionej roli zawodowej, tak aby móc lepiej wykorzystywać swój potencjał osobisty.

Korzyści

  • Poznanie charakterystyki zjawiska wypalenia zawodowego i określenie własnych ryzyk związanych z jego pojawianiem się w rozwoju zawodowym.
  • Budowanie świadomości osobistej związanej ze stylem myślenia i działania oraz emocjami, w kierunku świadomego zarządzania własną efektywnością i higieną pracy.
  • Wzmacnianie umiejętności związanych z poczuciem sensu, wpływu i kontroli, przeciwdziałąjących pojawianiu się poczuciu wypalenia.
  • Wzmacnianie efektywności organizacyjnej w zakresie zarządzania skutkami wypalenia zawodowego.
  • Zwiększanie wpływu osobistego na obecną sytuację zawodową i planowanie rozwoju zawodowego.

JEŚLI SPODOBAŁA CI SIĘ NASZA OFERTA SZKOLENIOWA, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!