szkolenia podatkowe dla firm

23 lis 2020

Problemy samorządów z oznaczeniami w nowym JPK

25 listopada 2020 roku upływa pierwszy termin na wysyłkę nowej struktury JPK za październik przez jednostki samorządu terytorialnego. Większość samorządów podobnie jak pozostali podatnicy VAT ma wiele wątpliwości związanych z oznaczeniami, które powinny być zastosowane. Sytuacji nie poprawia regulacja prawna w ustawie VAT, która wskazuje, że za każdy błąd w nowym jednolitym pliku kontrolnym skarbówka może wymierzyć 500 zł grzywny. Takim błędem jest też oznaczenie towaru/usługi kodem GTU, gdy nie ma takiego obowiązku. Ministerstwo Finansów zapewnia jednocześnie, że nie będzie nakładać kar automatycznie. Każda sytuacja zostanie odrębnie oceniona.

Przykładowo ani faktura z tytułu najmu lokalu użytkowego, ani też faktura wystawiana na rzecz osób fizycznych z tytułu montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych nie będzie oznaczana symbolem GTU 10. Natomiast faktura za złom – żelazo i stal (np. elementy ogrodzenia) podlega oznaczeniu symbolem GTU 05. Zgodnie z brzmieniem wyjaśnień dla Kodu GTU 05, oznaczenie tym symbolem stosujemy dla: Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 VATU.

Należy również pamiętać o oznaczaniu w przypadku sprzedaży detalicznej dokonywanej przez poszczególne samorządowe jednostki budżetowe. Jeżeli sprzedaż na rzecz osoby fizycznej była uprzednio zarejestrowana przy użyciu kasy fiskalnej, to fakturę wystawioną do tego paragonu należy oznaczyć symbolem FP. Jeżeli sprzedaż ta została udokumentowana od razu fakturą VAT, to takiej faktury nie oznacza się symbolem FP.

Do czasu wydania kolejnych wyjaśnień przez Ministerstwo Finansów pytań będzie się pojawiało jeszcze sporo, jednak najważniejsze wydaje się określenie przez samorządy, co jest przedmiotem sprzedaży w zakresie identyfikacji PKWiU lub kodu CN a następnie dopiero dokonanie oceny czy dana faktura sprzedaży wymaga oznaczenia w nowym JPK.