20 wrz 2020

PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2020 A MDR

W związku ze zbliżającymi się obowiązkami w zakresie zamknięcia roku 2020 przypominamy o analizie w podmiocie transakcji w kontekście występowania schematów podatkowych.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy, które nakładają na niektóre podmioty obowiązek przekazywania informacji o tzw. „schematach podatkowych” (MDR, Mandatory Disclosure Rules). Schemat podatkowy definiowany jest bardzo szeroko a przesłanki uznania danego uzgodnienia za schemat podatkowy często budzą szereg wątpliwości.

Co istotne, raportowanie dotyczy nie tylko promotorów (podmiotów doradczych), ale także spółek korzystających ze schematów podatkowych oraz wspomagających, czyli osoby lub podmioty uczestniczące w procesie wdrażania ( w tym pracownicy).

Samo raportowanie schematów podatkowych to nie jedyny obowiązek, który należy wypełniać w związku z przepisami MDR. Procedura MDR ma na celu prawidłowe wypełnianie obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych oraz zabezpieczeniem przedsiębiorstwa przed poniesieniem wysokich sankcji za jej niewdrożenie.

Rekomendowane jest posiadanie procedury przez wszystkie podmioty, w których mogą wystąpić schematy podatkowe, natomiast u podmiotów pełniących funkcję kwalifikowanego Promotora przyjęcie procedury jest obowiązkowe.

Zobowiązanym do wdrożenia procedury może być również podmiot należący do grupy kapitałowej, który w ramach zadań wykonywanych dla innych podmiotów w grupie może wystąpić w roli promotora, w szczególności, gdy podmiot ten na podstawie umowy łączącej go np. z doradcą podatkowym przekazuje wyniki prac doradcy innym pomiotom.

Bardzo istotnym elementem procedury jest wskazanie obszarów zwiększonego ryzyka wystąpienia schematów podatkowych.

Niedopełnienie obowiązków związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych: brak zgłoszenia Szefowi KAS informacji o schemacie podatkowym,  przekazanie tej informacji po wyznaczonym terminie lub błędy w zakresie raportowania mogą skutkować odpowiedzialnością karno- skarbową członków zarządu i wysokimi karami pieniężnymi.