23 lis 2020

szkolenia podatkowe dla firm
25 listopada 2020 roku upływa pierwszy termin na wysyłkę nowej struktury JPK za październik przez jednostki samorządu terytorialnego. Większość samorządów podobnie jak pozostali podatnicy VAT ma wiele wątpliwości związanych z oznaczeniami, które powinny być zastosowane. Sytuacji nie poprawia regulacja prawna w ustawie VAT, która wskazuje, że za każdy błąd w nowym jednolitym pliku kontrol...

20 wrz 2020

W związku ze zbliżającymi się obowiązkami w zakresie zamknięcia roku 2020 przypominamy o analizie w podmiocie transakcji w kontekście występowania schematów podatkowych. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy, które nakładają na niektóre podmioty obowiązek przekazywania informacji o tzw. „schematach podatkowych” (MDR, Mandatory Disclosure Rules). Schemat podatkowy definiowany jest ba...

20 lip 2020

Jednym z elementów systemu motywowania pracowników oraz wzmacniania ich relacji z pracodawcą są różnego rodzaju pozapłacowe korzyści, takie jak karty sportowe, dostęp do prywatnej opieki medycznej czy ubezpieczenie na życie. Sposób podatkowego i składkowego rozliczenia tego rodzaju świadczeń zależy przede wszystkim od źródła ich finansowania. Narastające problemy z pozyskaniem i utrzyma...

15 maj 2020

pracownicze plany kapitałowe
Początkowym etapem dla pracodawcy jest spełnienie obowiązku informacyjnego. Nie można zapomnieć przy tym o pracownikach nieobecnych w firmie z powodu długotrwałych zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich i wychowawczych. Wpłata na PPK jest wyliczana na bazie przyjętej wysokości stopy procentowej oraz wysokości wynagrodzenia brutto pracownika stanowiącej podstawę wymi...

05 kw. 2020

W niniejszym artykule omawiamy charakter prawny instrumentów zbiorowego prawa pracy, jakim niewątpliwie są porozumienia zbiorowe, zawierane w procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw i nie tylko w nich. Wskazane przepisy mają zastosowanie również do podmiotów działających w ramach sektora finansów publicznych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi...

01 kw. 2020

Ustawa „Tarcza Antykryzysowa” podniosła limity zwolnień z zaliczki podatku dochodowego świadczeń otrzymanych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zmiany obowiązujące od dnia 31 marca 2020 roku wynikają z art. 52l, który został dodany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązan...

25 sty 2020

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy mają charakter semiimperatywny. Oznacza to, że opisane w nich świadczenia w wewnątrzzakładowych źródłach prawa mogą być uregulowane korzystniej dla pracownika niż przewidują to akty wyższego rzędu takie jak np. kodeks pracy, rozporządzenia wykonawcze, układy zbiorowe pracy i porozumienia zbiorowe. Znaczenie aktów prawnych w działaniach konkr...

01 sty 2020

Zgodnie z art. 128 § 1 Kodeksu Pracy, czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Rozkład czasu pracy i ewentualne w nim zmiany ustala pracodawca. Pracodawca jest również odpowiedzialny za organizację procesu pracy w zakładzie pracy. W ramach posiadanych uprawnień posiada on...